Termeni și condiții

Conformitate

Karmina Estela Handemade este marca a Manea Carmina Estela I.I. cu sediul în Sebiș, Str. Berzei, nr. 10, jud. Arad, înregistrată la Reg. Comerţului Bucureşti sub numărul F2/555/2018 și având CUI : 39318051, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor Art. 4 din Hotărârea de Guvern Nr. 1022/2002, privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele noastre nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu normativele în vigoare.

Documente contractuale

1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către vânzător pentru bunurile achiziționate.

Politica de vânzare Online

1. Accesul în vederea efectuării unei comenzii îi este permis oricărui client/cumpărător.
Pentru motive justificate  Karmina Estela Handmade  își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului/cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Karmina Estela Handmade . În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul poate contacta Karmina Estela Handmade, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.
2. Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea CONTACT din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Karmina Estela Handmade îți rezervă dreptul de a cere clienților/cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul site-ului.
4. Karmina Estela Handmade  poate publica pe site informații despre bunuri și/sau promoții practicate de către aceasta într-o anumită perioadă de timp.
5. Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (ron).
6. În cazul plăților online vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai cumpărătorul.
7. Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor expuse pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
8. După 14 (patrusprezece) zile de la achiziționarea unui bun sau serviciu, cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui review legat de bunul sau serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de cumpărător în cont. În acest fel, cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili utilizatori/ clieți/ cumpărători de pe site și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

9. Artizanul își rezervă dreptul de a refuza personalizarea cu texte, cu imagini  sau cu alte detalii solicitate de către client, fără a se justifica în vreun fel în fața clientului, dacă consideră că ele contravin valorilor creștine și că sunt un afront la dresa lui Dumnezeu. În cazul acesta, din totalul valorii comenzii, suma achitată deja pentru personalizare va fi returnată clientului.

Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

1. Conținutul incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Karmina Estela Handmade, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
2. Clientului/cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Karmina Estela Handmade, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Karmina Estela Handmade asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al Karmina Estela Handmade.
3. Orice Conținut la care clientul/cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Termene și Condiții, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Karmina Estela Handmade și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Karmina Estela Handmade cu referire la acel conținut.
4. Clientul/cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.
5. În cazul în care Karmina Estela Handmade conferă clientului/cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă scrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul/cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Karmina Estela Handmade pentru respectivul client/cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
6. Orice eventuală încălcare a dreptului de autor de pe acest site poate fii sesizată prin email la: contact@karmina-estela.ro

Comanda

1. Clientul/Cumparatorul poate efectua comenzi pe site, prin adaugarea bunurilor si/sau serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un bun si/sau un serviciu este disponibil pentru achizitie doar după ce va fi realizat în baza comenzii plasate. Adaugarea unui bun/serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a bunului/serviciului.
2. Prin finalizarea comenzii cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii comenzii.
3. Prin finalizarea comenzii, cumparatorul consimte ca vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.
4. Vanzatorul poate anula comanda efectuata de catre cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
4.1. Neacceptarea de catre banca emitenta a cardului cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
4.2. Nevalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de  Karmina Estela Handmade, in cazul platii online;
4.3. datele furnizate de catre client/cumparator, pe site sunt incomplete si/sau incorecte;

5. In cazul in care un bun si/sau serviciu comandat de catre cumparator, nu poate fi realizat și livrat de catre vanzator, acesta din urma va informa clientul/cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in contul cumparatorului contravaloarea bunului si/sau serviciului, in termen de maxim 8 (opt) zile de la data la care vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a contractului.
6. Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul site-ului nu reprezinta o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comanda prin intermediul site-ului nostru, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest site. Comanda dvs. este urmata de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.
6.1. Comanda poate fi plasată numai prin intermediul site-ului nostru. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul “finalizează comanda”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.
6.2. După plasarea unei comenzi veți primi un e-mail și veți fi contactat și telefonic pentru a vă confirma primirea și înregistrarea comenzii dvs. (“primire comandă / confirmare”). În cazul în care nu putem onora un contract din cauza materiei primă insuficientă sau din alte motive, vă vom informa cu privire la această situație și vom rambursa sumele plătite de către dvs. pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste condiții de furnizare, in decurs de cel mult 8 zile.
6.3. Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail, puteți lua legătura cu artizanul.

7. Sumele achitate deja pentru o comandă plasată vor fi restituite către cumpărător în cazul în care Karmina Estela handmade se află în imposibilitatea de-a onora, din diferite motive, comanda plasată.

8. Karmina Estela handmade își rezervă dreptul de-a-și selecta clienții fără a oferi explicații și justificări.

Confidențialitate

1.  Manea Carmina Estela Întreprindere Individuală prin Karmina Estela Handmade va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați.
2. Nicio declaratie publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător/client cu privire la comandă/contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.
3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site oferiti vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea.

Facturare – Plată

1. Întrucât Karmina Estela Handmade nu este plătitoare de T.V.A., preturile bunurilor si serviciilor afisate in cadrul site-ului https://karmina-estela.ro nu conțin T.V.A.
2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare comanda. Vanzatorul va emite catre cumparator o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
3. Vanzatorul va transmite cumparatorului factura aferenta comenzii ce contine bunuri si/sau servicii vandute de Karmina Estela Handmade, precum şi pentru orice alte plati aferente comenzii, in format electronic sau in coletul expediat impreuna cu comanda.
4. Prin trimiterea comenzii, cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic sau in coletul expediat impreună cu comanda.
5. Datele cardului de plata ale clientului/ utilizatorului/ cumparatorului nu vor fi accesibile Karmina Estela Handmade si nici nu vor fi stocate de către Karmina Estela Handmade sau de către procesatorul de plati integrat in site, ci doar de catre institutia bancară de autorizare a tranzactiei.
6. In anumite cazuri, pentru mentinerea securitatii tranzactiilor, la inregistrarea comenzii, cumparatorului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente contului sau utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.
7. Pentru motive de securitate a tranzactiilor clientul/ utilizatorul/ cumparatorul este sfătuit sa nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate.

Plata prin EUPLATESC

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

In cazul optiunii de plata „Online prin card bancar” veti fi redirectionat catre pagina securizata a procesatorului de plati unde veti completa un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra.

 – Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” dezvoltat de organizatiile de carduri Visa/MasterCard si care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.

 – „3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la detinatorul de card!

Garanție

Toate produsele Karmina Estela handmade sunt lucrate integral manual iar acest certificat de garanție se acordã pentru calitatea MANOPEREI asupra a tot ceea ce înseamnă piele naturală, NU pentru calitatea diferitelor imagini, nume, inițiale ale numelor sau texte transmise de către client pentru a fi imprimate pe piele, întrucât acest serviciu este externalizat, și nici pentru accesorii decorative oferite de către client pentru a fi aplicate pe articolul comandat.
Garanția reprezintă certitudinea calității manufacturării produselor realizate și comercializate de către Karmina Estela Handmade și se aplică oricărui produs achiziționat direct prin site-ul  Karmina Estela Handmade.
Drepturile cumpărătorului sunt asigurate în conformitate cu Legea 449/2003 actualizată în 2008, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea296/2004, republicată in 2008, privind codul consumului, Ordonanta r. 21/1992 actualizată în 2008, privind protecția cumpărătorilor și Ordinul n. 72/11.03.2010, privind măsurile de informare a consumatorilor.
Păstrați factura pentru eventualele reclamații de calitate a manoperei care pot fi adresate producătorului în perioada de garanție.
Modalitatea prin care se asigură consumatorului garanția este repararea sau înlocuirea produsului dacă acesta nu poate fi reparat; dacă aceste lucruri nu sunt posibile se va restitui contravaloarea articolului comandat. Termenul de garanție este de 90 de zile de la data livrării produsului și acoperă deficiențele neimputabile consumatorului. Garanția va fi asigurată în cel mult 15 zile calendaristice de la data sesizării.
In condițiile respectării instrucțiunilor de întreținere, produsul prezintă parametrii de calitate și performanțe normale la care consumatorul se poate aștepta in mod rezonabil, date fiind natura și scopul pentru care a fost realizat produsul. Gențile și poșetele lucrate și comercializate de către Karmina Estela Handmade sunt concepute ca accesorii de modă. Greutatea admisă pentru poșete este de până la 1 kg, pentru plicuri până la 300 g iar pentru genți de până la 3 kg. Pentru o utilizare îndelungată și în cele mai bune condiții respectați instrucțiunile de întreținere atașate prezentului certificat.

Retur

Produsele pot fi returnate în maxim 14 zile calendaristice de la primirea coletului dacă prezintă defecte imputabile producătorului.

Vă rugăm expediați produsul pe cât se poate în ambalajul în care a fost livrat, astfel încât să fie cât mai bine protejat pe durata transportului de retur.

Returnarea produsului este acceptată doar dacă nu prezintă urme de folosire, de uzură și deteriorare.

Nu se accepta retururi primite în pungi de plastic.

Taxa de expediere a returului revine în sarcina Karmina Estela Handmade.

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.